Vy podnikáte,
My účtujeme
xŽádost byla úspěně odeslána. Pokusíme se Vás v nejbližší možné době kontaktovat.
xVaše telefonní číslo musí mít 9 číslic!
xŽádost se bohužel nepodařilo odeslat. Pokud se bude chyba opakovat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených údajů.
Zavoláme Vám

Naše služby a zkušenosti

Zabýváme se zpracováním daňové evidence, účetnictví a mzdové agendy vč. související daňové tématiky a administrativy pro podnikatelské subjekty a drobné neziskové organizace. Mezi naše klienty patří jak fyzické, tak právnické osoby malé až střední velikosti s různým zaměřením na poskytování služeb / nákup a prodej zboží působící na českém i zahraničním trhu. Společnost je pojištěna na odpovědnost za případné škody.

Daňová evidence

 • Zpracování dokladů (šanon) – kontrola, vytřídění, seřazení, vylepení; skenování + vystavení pokladních dokladů
 • Vedení běžné agendy (peněžní deník, hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek aj.)
 • Závěrkové operace a optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování a sestavení daňových přiznání vč. povinných příloh – DPFO (vč. Přehledů pro ČSSZ a ZP), DPH (měsíc, čtvrtletí) + záznamní povinnost, silniční daň + kniha jízd, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň vybíraná zvláštní sazbou aj.
 • Evidence hmotného, nehmotného, finančního majetku
 • Vedení skladové evidence, fakturace a bankovnictví
 • Zastupování před FÚ, ČSSZ a ZP aj.
 • Konzultace / poradenství (spolupráce s právníkem)

Účetnictví

 • Zpracování dokladů (šanon) – kontrola, vytřídění, seřazení, vylepení; skenování + vystavení pokladních dokladů
 • Vedení běžné agendy (účetní deník, hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek aj.)
 • Závěrkové operace a optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování a sestavení daňových přiznání vč. povinných příloh – DPPO (vč. Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a přílohy), DPH (měsíc, čtvrtletí) + záznamní povinnost, silniční daň + kniha jízd, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň vybíraná zvláštní sazbou aj.
 • Evidence hmotného, nehmotného, finančního majetku
 • Vedení skladové evidence, fakturace a bankovnictví
 • Zastupování před FÚ, ČSSZ a ZP aj.
 • Konzultace / poradenství (spolupráce s právníkem)

Mzdová agenda

 • Zpracování mezd vč. vyhotovení příslušných dokumentů (Přehledy pro ČSSZ, ZP aj.)
 • Vedení personalistiky (Pracovní smlouva, přihlášení resp. odhlášení zaměstnance aj.)
 • Vyhotovení podkladů pro zaměstnance (Evidenční list důchodového zabezpečení, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Zápočtový list aj.)
 • Výpočet ročního daňového zúčtování pro zaměstnance
 • Zastupování před FÚ, ČSSZ a ZP aj.
 • Konzultace / poradenství (spolupráce s právníkem)

Poptávka

Plátce DPH
Mám zájem o vedení